معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

شرح وظایف معاونت

 • برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین سیاستهای اجرایی و عملیاتی در حوزه های مالی و اداری و پرسنلی
 • اعمال سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی سازمان در زمینه‌های اجرائی و پشتیبانی مالی، اداری و پرسنلی
 • کنترل و نظارت در امر تحقق اهداف و راهبردهای حوزه معاونت بر اساس چشم انداز
 • همکاری و مشارکت در تبیین چشم انداز و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مجموعه
 • تأیید و تصویب اهداف و استراتژی‌ها و برنامه های عملیاتی تخصصی واحدهای تحت امر در راستای اهداف و استراتژی‌های کلان مجموعه
 • مدیریت برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز معاونت و سازمان و پیگیری تصویب و تأمین و تخصیص بهینه منابع به واحدهای مربوطه
 • مدیریت منابع مالی و اعتباری سازمان و نظارت و پیگیری جهت تأمین و تخصیص بهینه منابع
 • مدیریت و راهبری کمیته ها، جلسات و شوراهای تخصصی حوزه معاونت
 • برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه ارتباطات و تعاملات کاری فی ما بین حوزه های پشتیبانی واحد های سازمان
 • فراهم آوردن زمینه مناسب جهت اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای ضوابط و مقررات مصوب ابلاغی
 • برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء دانش علمی و عملی و مهارت کارشناسان و کارکنان و مدیران از طریق فراهم آوردن فرصت‌های مطالعاتی، شرکت در کارگاه‌های آموزشی و امثالهم
 • طراحی و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات اداری، مالی، پرسنلی و تشکیلاتی در سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی سازمان در محدوده ساختار و تشکیلات مصوب و تأمین موجبات رفاه، تعاون، بهداشت و بیمه کارکنان
 • پیگیری و تلاش در خصوص جذب اعتبارات کمکی از منابع مختلف و توزیع متناسب آن براساس مصوبات مربوطه
 • مدیریت، راهبری و نظارت بر انجام امور حقوقی و قراردادی طرح‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های سازمان
 • توسعه و تقویت تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر با دولت و مجلس در راستای محقق‌سازی اهداف و راهبردهای سازمان
 • مدیریت و راهبری امور مربوط به توسعه منابع اطلاعات و انفورماتیک
 • برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت ارتقاء سیستم‌ها و روش‌ها و استقرار نظام‌های نوین سازمانی، اداری، مالی و مدیریتی
 • ساماندهی و راهبری امور فنی و طرح‌های عمرانی سازمان
 • برنامه‌ریزی و ساماندهی ایجاد زیرساخت‌های مدیریتی، اطلاعاتی و عملیاتی هماهنگ و یکپارچه در مجموعه
 • سیاست‌گذاری در خصوص واگذاری، ارجاع و برون‌سپاری وظایف و کارکردهای غیرارزش‌زا در مجموعه به پیمانکاران بخش خصوصی
 • برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت مستمر بر مدیریت منابع مالی و نحوه هزینه‌کرد آن و ارایه پیشنهادات بهبود و اصلاح به مسئولین مربوطه
 • زمینه‌سازی ایجاد توسعه و تحول سازمانی، بهبود بهره‌وری و کاهش بروکراسی در مجموعه با مشارکت دیگر معاونت‌ها
 • مدیریت بحران و آماده‌سازی ارایه خدمات پشتیبانی در مواقع اضطراری و خاص به مدیران و واحدهای سازمان
 • کنترل و نظارت در استفاده مناسب از امکانات، منابع و تجهیزات موجود و اعمال سیاست‌های بهینه در تعویض، تعمیر و اصلاح دارایی‌ها
 • مدیریت تأمین و تدارک اقلام، مواد و تجهیزات مورد نیاز با توجه به صرفه و صلاح اقتصادی سازمان
 • بررسی و شناسایی کاستی‌ها و عوارض موجود در حوزه‌های اداری، مالی و پرسنلی سازمان و ارایه پیشنهادات بهبود و اصلاح به مسئولین مربوطه
 • مدیریت ارایه خدمات پشتیبانی به دیگر معاونت‌ها و واحدهای سازمان در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب
 • ایجاد هماهنگی بین ادارات کل و دفاتر تابعه
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست سازمان