اداره کل روابط عمومی

روابط عمومی
آقای مختار حداد

ارتباط مستقیم با ریاست اداره:

شرح وظایف روابط عمومی
 • برنامه ریزی و تلاش جهت شناساندن و معرفی ماموریت، اهداف و خدمات سازمان به جامعه و مخاطبین
 • مدیریت ارتباط با جراید و رسانه های جمعی در چارچوب سیاستهای کاری سازمان
 • مدیریت و پشتیبانی امور مربوط به مراسم و تشریفات در مجموعه دفتر مرکزی
 • مدیریت اطلاع رسانی وقایع، اخبار و سایر رویدادهای مرتبط با حوزه های کاری سازمان  به مسئولین مربوطه
 • بهره گیری از ابزارها و شیوه های نوین در برقراری ارتباطات و انجام تبلیغات در چارچوب وظایف محوله
 • مدیریت امور دریافت و بررسی پیشنهادات و شکایات از/به مجموعه و انعکاس آن به واحدها و مسئولین مربوطه
 • همکاری و مشارکت در تدوین برنامه های راهبردی، عملیاتی و برآورد منابع مورد نیاز حوزه های روابط عمومی
 • یکپارچگی و ایجاد هماهنگی در خصوص برنامه های کاری  و اقدامات اجرایی حوزه های روابط عمومی در سطح سازمان و نظارت بر اجرای برنامه های مصوب
 • برنامه‌ریزی اجرای فعالیت‌های تبلیغاتی باتوجه به ارزش‌های فرهنگی- معنوی و اهداف سازمان
 • همکاری و مشارکت در جهت معرفی سازمان در عرصه‌های خارج از کشور و زمینه سازی برقراری ارتباطات بین المللی
 • همکاری و مشارکت در تهیه گزارش از برنامه ها و فعالیت‌های در حال اجرا و طرح‌های خاتمه یافته جهت انعکاس در جراید و رسانه‌های گروهی
 • برنامه ریزی تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیت‌های سازمان با همکاری سایر واحدها در صورت نیاز
 • شرکت در مجامع و انجمن‌های تخصصی روابط عمومی
 • برنامه‌ریزی وسازماندهی برقراری ارتباط مسئولین سازمان با جراید، رسانه ها و مخاطبین سازمان
 • نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه و حوزه های روابط عمومی