سند چشم انداز 1420

سند جایگاه مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی (گام) در چشم انداز 1420 جمهوری اسلامی ایران

با اتکال به عنایت خداوند منان، در سایه ایمان و کوشش جهادگرانه، در مسیر تحقق آرمان ها و اهداف والای انقلاب اسلامی، قانون اساسی و انقلاب فرهنگی، چشم انداز 1420 جمهوری اسلامی ایران مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی به شرح زیر می باشد:

”مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی نهادی مردی و انقلابی با هویت اسلامی، بر خوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد، الهام بخش و موثر در کشور، پیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی“

 

مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی (گام) نهادی است انقلابی با هویت اسلامی:

– معتقد و ملتزم به آرمان ها، ارزش ها ومدافع اهداف انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره)، پیرو ولایت فقیه و رهبری نظام، متعهد به اهداف انقلاب فرهنگی، با ساختار نهاد عمومی غیردولتی

برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد:

– مومن، انقلابی، متخصص، خلاق، پرتلاش، خودباور، مسئولیت‌پذیر، دارای روحیه کار جمعی و ملتزم به فرهنگ جهادی

 

الهام بخش و مؤثر در کشور:

– الهام بخش در نو اندیشی و پویایی علمی و فرهنگی در جهت نیل به خودباوری، خوداتکائی و تقویت هویت ایرانی – اسلامی

– مؤثر در تشخیص چالش‌ها، مسائل و نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، ارائه راه حلهای هوشمندانه و تأثیرگذار در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور

 

پیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ:

– توسعه قطب های علم و فناوری برای گسترش مرزهای دانش و کاهش وابستگی کشور به بیگانگان

– ”تحقیق و توسعه“ و تولید فناوری های نوین

– جذب توان علمی نخبگان

– پژوهش های کاربردی برنامه‌ریزی شده و به کارگیری نتایج حاصله

– تولید، جذب و بومی سازی فناوری های مورد نیاز

–  توسعه آموزش های تخصصی با رویکرد تربیت منابع انسانی متعهد، کارآمد و کارآفرین

– تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی با رهیافتی زیبایی شناسانه، بدیع و منطبق با زمان

– پرورش خلاقیت ها و استعدادهای فرهنگی- هنری و تقویت روحیه خودباوری

– ارائه ایده‌ها، طرح ها و راهبردهای اثر بخش علمی – فرهنگی و ظرفیت سازی برای ایفای نقش‌های ملی در مسیر توسعه کشور

 

تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی:

از طریق:

– همکاری موثر با دستگاه ها و مراکز علمی، فرهنگی و مجموعه‌های فناوری و صنعتی در سطوح استانی و ملی برای ایفای نقش های برجسته در کشور

– همکاری علمی – پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر جهان برای تبادل تجربیات و دستیابی به دانش و فناوری های نوین

– گسترش همکاری بین المللی در حوزه‌های فناوری و صنعتی برای تولید ارزش افزوده و صدور محصولات و خدمات  علمی، فنی و صنعتی

– همکاری گسترده فرهنگی با دانشگاه ها و مراکز فرهنگی جهان به ویژه کشورهای اسلامی برای افزایش شناخت متقابل و معرفی مظاهر تمدن اسلامی- ایرانی

– گسترش همکاری با مراکز علمی و فرهنگی، سازمان ها و نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی برای مشارکت در حل چالش‌های فراروی جوامع اسلامی و کشورهای منطقه

ملاحظات:

شایان ذکر است که در تدوین برنامه های توسعه مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی، اهداف، سیاست های کلی و شاخص های کمی کلان هر برنامه بر اساس این سند تنظیم می‌شود، به گونه‌ای که با اجرای مجموعه برنامه‌ها، این سازمان به جایگاه و نقش پیش‌بینی شده در این سند نائل شود. برنامه و بودجه‌های سالیانه نیز، متناسب با اهداف و الزامات این سند تدوین و تصویب می‌گردد.

در فرآیند دستیابی کشور به اهداف سند چشم انداز و متناسب با تغییرات اساسی در شرایط علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و اهداف و برنامه‌های کشور، محتوای سند جایگاه مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی نیز حسب نیاز مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد.