اداره کل حقوقی

شرح وظایف مدیرکل امور حقوقی
آقای دکتر حمیدرضا صوفی آبادی

ارتباط مستقیم با مدیر کل:

 • اداره کل حقوقی
  اداره حقوقی یکی از واحد های اداری زیر مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس است که وظیفه دفاع از حقوق وزارت متبوع در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی مراجع ذیصلاح قانونی را بر عهده داشته و علاوه بر آن خط مشی حقوقی ستاد مرکزی سازمان و موسسات آموزشی و پژوهشی و.. را از طریق ایجاد وحدت رویه و به شرحی که در ذیل می آید تعیین می کند:
 • مدیریت دعاوی
  در این بخش کلیه پرونده های مربوط به مراجع قضایی پیگیری می شود. پرونده های مربوط به سازمان که در دادگاهها مطرح است، پرونده های دیگری که حسب مورد تشکیل شده و یک طرف آن سازمان متبوع است مثل دعاوی ملکی، کیفری و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در این بخش تحت پیگیری می باشد. با توجه به اهمیت دفاع از دعاوی مطروحه علیه سازمان متبوع و پیگیری دعاوی اقامه شده علیه اشخاص در این بخش، کارشناسان حقوقی ورزیده و دارای تحصیلات عالیه دفترحقوقی مشغول به کارند.
  لازم به توضیح می باشد که برخی از این پرونده ها از جنبه مالی بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت سهل انگاری ممکن است خسارات فراوان مالی به سازمان وارد آید و برخی از پرونده ها نیز به لحاظ اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت است که گاه جنبه بین المللی نیز پیدا می کند.

 • مدیریت مستندسازی و امور قراردادها

  الف- مستندسازی اموال غیر منقول سازمان متبوع و کلیه مجموعه ها و موسسات تابعه
  به منظور پیگیری امر مستندسازی که با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۸۰ شروع شده است، بخش ویژه ای به این امر اختصاص داده شده که کارشناس حقوقی در آن فعالیت می کند.
  با صدور بخشنامه ای، همه مجمعه ها و موسسات تابعه موظف شده اند لیست املاک تحت تملک و تصرف خود را با ذکر مشخصات کامل (اعم از اینکه ملک دارای سند باشد یا نه، املاک اجاره ای، تحت تصرف دارای معارض یا…..مدعی و….) به دفترحقوقی ارسال نمایند، تا در جهت تهیه شناسنامه جامع و مستندسازی اقدام گردد که این اقدام در نوع خود بی نظیر و بی سابقه است.
  ب – بررسی و اظهارنظر در خصوص پیش نویس قراردادهای داخلی و بین المللی
  علیرغم اینکه انعقاد قرارداد یک امر کاملاً حقوقی است، متاسفانه اگر در عقد قراردادها توسط سازمان متبوع و موسسات تابعه منافع سازمان در نظر گرفته نشود ممکن است در قراردادها ضررهای هنگفتی به بیت المال وارد شود. از این رو دفترحقوقی ضمن اعلام آمادگی جهت اظهارنظر در خصوص قراردادهای داخلی و بین المللی، در خصوص قراردادهای منعقده توسط معاونتها و ادارات مختلف سازمان به ویژه در خصوص قراردادهای بین المللی با به کارگیری اساتید برجسته حقوق، شاغل در دفترحقوقی تحت نظر مستقیم مدیرکل اظهارنظر می نماید.