معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل

شرح وظایف معاونت

امور بین الملل
 • شناسایی زمینه همکاری‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوری جهاد سازمان در سطوح بین المللی و در چارچوب سیاستهای کلی سازمان
 • اطلاع رسانی در زمینه همکاری‌های علمی و بین‌المللی سازمان  به واحد های تحت پوشش
 • همکاری و مشارکت در برقراری ارتباطات و توسعه تعاملات تخصصی در سطوح بین المللی در چارچوب سیاستهای کاری سازمان
 • همکاری و مشارکت در تنظیم و مبادله تفاهم نامه‌های همکاری فی‌مابین سازمان و مراکز و سازمان‌های بین‌المللی
 • پیگیری اجرای تعهدات کاری و توافق های صورت گرفته با طرف های خارجی با هماهنگی مسئولین مربوطه
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت حضور فعال و شرکت در مجامع و نشست های تخصصی در سطوح بین المللی
 • تنظیم و نگهداری کلیه اطلاعات، مدارک، اسناد، آمار و گزارش‌های مربوط به همکاری‌ها و ارتباطات علمی بین‌المللی
 • انجام امور مربوط به روابط بین المللی سازمان با کشورهای خارجی، موسسات علمی بین المللی، منطقه ای و دانشگاهی با همکاری واحدهای ذیربط
 • برقراری ارتباط با وزارت امور خارجه و دیگر نهادها و سازمانهای متولی به منظور توسعه همکاری ها و ارتباطات بین المللی
 • پیگیری امور مربوط به عضویت سازمان در مجامع بین المللی
 • پیگیری امور مربوط به اعزام و نیز پذیرش هیاتها در مجموعه
 • تلاش جهت حضور نمایندگان سازمان در هیاتهای اعزامی به خارج از کشور به همراه مسئولان نظام
 • پیگیری جهت اخذ تسهیلات و امکانات از طریق مجامع و موسسات خارج از کشور
 • همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه بازدید میهمانان خارجی سازمان در چارچوب همکاری‌های دو جانبه
 • برنامه‌ریزی سفرهای خارجی ریاست و مدیران سازمان در زمینه ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی
 • ترجمه نامه ها، متون، گزارشات، نشریات و مدارک علمی مورد نیاز امور مربوط به روابط بین الملل
 • مطالعه و بررسی امکانات سازمانهای بین المللی با هدف شناخت راه های جذب و دریافت کمک های آنها
 • همکاری و مشارکت در خصوص اطلاع رسانی و معرفی توانمندی های سازمان در سطوح بین المللی با بهره گیری از ابزارهای مدرن
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
امور روابط عمومی
 • برنامه ریزی و تلاش جهت شناساندن و معرفی ماموریت، اهداف و خدمات سازمان به جامعه و مخاطبین
 • مدیریت ارتباط با جراید و رسانه های جمعی در چارچوب سیاستهای کاری سازمان
 • مدیریت و پشتیبانی امور مربوط به مراسم و تشریفات در مجموعه دفتر مرکزی
 • مدیریت اطلاع رسانی وقایع، اخبار و سایر رویدادهای مرتبط با حوزه های کاری سازمان  به مسئولین مربوطه
 • بهره گیری از ابزارها و شیوه های نوین در برقراری ارتباطات و انجام تبلیغات در چارچوب وظایف محوله
 • مدیریت امور دریافت و بررسی پیشنهادات و شکایات از/به مجموعه و انعکاس آن به واحدها و مسئولین مربوطه
 • همکاری و مشارکت در تدوین برنامه های راهبردی، عملیاتی و برآورد منابع مورد نیاز حوزه های روابط عمومی
 • یکپارچگی و ایجاد هماهنگی در خصوص برنامه های کاری  و اقدامات اجرایی حوزه های روابط عمومی در سطح سازمان و نظارت بر اجرای برنامه های مصوب
 • برنامه‌ریزی اجرای فعالیت‌های تبلیغاتی باتوجه به ارزش‌های فرهنگی- معنوی و اهداف سازمان
 • همکاری و مشارکت در جهت معرفی سازمان در عرصه‌های خارج از کشور و زمینه سازی برقراری ارتباطات بین المللی
 • همکاری و مشارکت در تهیه گزارش از برنامه ها و فعالیت‌های در حال اجرا و طرح‌های خاتمه یافته جهت انعکاس در جراید و رسانه‌های گروهی
 • برنامه ریزی تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیت‌های سازمان با همکاری سایر واحدها در صورت نیاز
 • شرکت در مجامع و انجمن‌های تخصصی روابط عمومی
 • برنامه‌ریزی وسازماندهی برقراری ارتباط مسئولین سازمان با جراید، رسانه ها و مخاطبین سازمان
 • نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه و حوزه های روابط عمومی