معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل

شرح وظایف معاونت

امور بین الملل
 • شناسایی زمینه همکاری‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوری جهاد سازمان در سطوح بین المللی و در چارچوب سیاستهای کلی سازمان
 • اطلاع رسانی در زمینه همکاری‌های علمی و بین‌المللی سازمان  به واحد های تحت پوشش
 • همکاری و مشارکت در برقراری ارتباطات و توسعه تعاملات تخصصی در سطوح بین المللی در چارچوب سیاستهای کاری سازمان
 • همکاری و مشارکت در تنظیم و مبادله تفاهم نامه‌های همکاری فی‌مابین سازمان و مراکز و سازمان‌های بین‌المللی
 • پیگیری اجرای تعهدات کاری و توافق های صورت گرفته با طرف های خارجی با هماهنگی مسئولین مربوطه
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت حضور فعال و شرکت در مجامع و نشست های تخصصی در سطوح بین المللی
 • تنظیم و نگهداری کلیه اطلاعات، مدارک، اسناد، آمار و گزارش‌های مربوط به همکاری‌ها و ارتباطات علمی بین‌المللی
 • انجام امور مربوط به روابط بین المللی سازمان با کشورهای خارجی، موسسات علمی بین المللی، منطقه ای و دانشگاهی با همکاری واحدهای ذیربط
 • برقراری ارتباط با وزارت امور خارجه و دیگر نهادها و سازمانهای متولی به منظور توسعه همکاری ها و ارتباطات بین المللی
 • پیگیری امور مربوط به عضویت سازمان در مجامع بین المللی
 • پیگیری امور مربوط به اعزام و نیز پذیرش هیاتها در مجموعه
 • تلاش جهت حضور نمایندگان سازمان در هیاتهای اعزامی به خارج از کشور به همراه مسئولان نظام
 • پیگیری جهت اخذ تسهیلات و امکانات از طریق مجامع و موسسات خارج از کشور
 • همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه بازدید میهمانان خارجی سازمان در چارچوب همکاری‌های دو جانبه
 • برنامه‌ریزی سفرهای خارجی ریاست و مدیران سازمان در زمینه ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی
 • ترجمه نامه ها، متون، گزارشات، نشریات و مدارک علمی مورد نیاز امور مربوط به روابط بین الملل
 • مطالعه و بررسی امکانات سازمانهای بین المللی با هدف شناخت راه های جذب و دریافت کمک های آنها
 • همکاری و مشارکت در خصوص اطلاع رسانی و معرفی توانمندی های سازمان در سطوح بین المللی با بهره گیری از ابزارهای مدرن
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق