سامانه دریافت شکایات و گزارشات مردمی

اداره کل حراست
جهت بهبود شرایط موجود همواره باید باهم تلاش کنیم.

  • انواع فایل های مجاز : rar, zip, jpg, gif, png, pdf.
    حداکثر حجم مجاز 10 مکابایت،پسوندهای مجاز: (rar, zip, jpg, gif, png, pdf)
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .