سامانه انتقادات و پیشنهادات

همکاران گرامی توجه داشته باشید فیش حقوقی از جمله اسناد شخصی شما محسوب میگردد در حفظ و حراست اطلاعات شخصی خود همواره کوشا باشید.

اداره کل حراست